2018-07-16 Kommittéer/Vattenkommittén/Vattenkommittén INFO/kl 16:04 Allt vatten är nu slut varför det stängs av helt tills vidare

 

2018-07-15 Kommittéer/Soprum/Toavärdar/Toahus 4 har öppna toaletter under vattenavstängning

2018-07-14 Kommittéer/Vattenkommittén/Vattenkommittén INFO/Ändrad tid för 

2018-07-11 Kommittéer/Vattenkommittén/Vattenkommittén INFO/Vattnet stängs av på nätterna fr o m idag

 2018-07-11 Grannsamverkan INFO/Rapport från polisen

2018-07-08 Styrelsen/Styrelsen INFO/Hundbajspåsar i Hellas soptunna

2018-07-06 Kommittéer/Vattenkommittén/Vattenkommittén INFO/Duscharna är öppna idag (6/7) till kl 15:00

2018-07-02 Kommittéer/Vattenkommittén/Vattenkommittén INFO/Duscharna är stängda tills vidare

2018-07-02 Styrelsen/Styrelsen INFO/Hellas kommer att låna vår stora parkering den 10 juli 2018

2018-07-02 Styrelsen/Styrelsen INFO/Husdjur är inte tillåtna i våra gemensamma duschrum och toaletter

 2018-06-29 Medlemsregister/Ny medlemslista

2018-06-28 Grannsamverkan INFO/Varning, fler tjuvar finns i området!

2018-06-28 Kommittéer/Vattenkommittén/Vattenkommittén INFO/Duscharna är öppna från den 29/6 till den 2/7 på morgonen

2018-06-28 Medlemsregister/Ny Medlemslista

2018-06-21 Kommittéer/Vattenkommittén/Vattenkommittén INFO/Duscharna är öppna den 23/6, midsommardagen, och onsdagen den 27/6

2018-06-20 Styrelsen/Styrelsen Info/Protokoll/Styrelsemöte 2018-06-16

2018-06-17 Kommitteer/Midsommargrupp/Välkommen till midsommarfirande i Granby

2018-06-15 Kommitteer/Vattenkommitten/Vattenkommitten  Info/Rättelse Duscharna är öppna fredag 15/6 och söndag 17/6

 2018-06-14 Grannsamverkan Info/Varning, tjuvar finns i området!

2018-06-13 Styrelsen/Styrelsen INFO/Midsommarfirandet under eftermiddagen riskera att ställas in!

2018-06-07 Grannsamverkan Info/ Rapport från polisen

2018-06-04 Kommittéer/Vattenkommittén/Vattenkommittén INFO/Fortsatta restriktioner beträffande vattentillgången

2018-06-03 Kommittéer/Vattenkommittén/Vattenkommittén INFO/Vattnet har sinat fort!

2018-05-29 Kommittéer/Vattenkommitten/Vattenkommitten INFO/Vattnet börjar sina!

2018-05-27 Styrelsen/Styrelsen INFO/Skall midsommar firas traditionsenligt i Granby 2018?

2018-05-27 Styrelsen/Styrelsen INFO/Postlåda?

2018-05-27 Grannsamverkan Info/Dataskyddsförordningen

2018-05-23 Grannsamverkan Info/Två män som stryker omkring i Granby

2018-05-16 Medlemsregister/Ny Medlemslista

2018-05-15 Grannsamverkan Info/Information från polisen samt information från Huddinge kommun ang. kulturinventering

2018-05-06 Kommittéer/Underhållsansvariga/Underhålls-ansvariga INFO/Tidpunkter för underhållsarbete 2018

2018-05-06 Medlemsregister/Ny medlemslista

2018-05-03 Styrelsen/Styrelsen INFO/Årsmöte

2018-04-18 Trafikverket/Frågor om brunn

2018-04-15 Kommittéer/Vattenkommitten/Vattenkommitten INFO

2018-04-15 Nytt städschema för toaletter och duschar 2018

2018-04-14 Medlemsregister/Ny medlemslista

2018-04-14 Styrelsen/Styrelsen INFO/Balans- och Resultatrapporter 

2018-04-12 Städschema för toaletter och duschar 2018

2018-04-10 Medlemsregister/ Ny medlemslista

2018-04-09 Kommittéer/Vattenkommitten/

Vattenkommitten INFO

2018-04-09 Medlemsregister/Ny medlemslista

2018-04-08 Grannsamverkan Info från polisen

2018-04-04 Kommittéer/Vattenkommitten/

Vattenkommitten INFO

2018-03-20 Kommittéer/Soprum/Toavärdar/ 1:a soptömning 2018

2018-03-13 Grannsamverkan Info/Kontaktombud

2018-03-13 Kommittéer/Valberedningen/Efterlysning

2018-03-10 Grannsamverkan Info

2018-02-22 Styrelsen/Styrelsen INFO/Driftavgift

2018-02-20 Styrelsen/Styrelsen INFO/Årsmöte

2018-02-20 Trafikverket

2018-02-18 Grannsamverkan Info/Inbrott hos närboende

2018-02-07 Grannsamverkan Info

2018-02-08 Medlemsregister/Ny medlemslista

2018-01-03 Grannsamverkan Info/Våra brevlådor i Granby 

Ansvarig för hemsidan: I första hand I Öhrling stuga 86. I andra hand ?.