Välkommen till Granby Lissma Samfällighetsförenings hemsida!

 

2018-04-18 Trafikverket/Frågor om brunn

2018-04-15 Kommittéer/Vattenkommitten/Vattenkommitten INFO

2018-04-15 Nytt städschema för toaletter och duschar 2018

2018-04-14 Medlemsregister/Ny medlemslista

2018-04-14 Styrelsen/Styrelsen INFO/Balans- och Resultatrapporter 

2018-04-12 Städschema för toaletter och duschar 2018

2018-04-10 Medlemsregister/ Ny medlemslista

2018-04-09 Kommittéer/Vattenkommitten/

Vattenkommitten INFO

2018-04-09 Medlemsregister/Ny medlemslista

2018-04-08 Grannsamverkan Info från polisen

2018-04-04 Kommittéer/Vattenkommitten/

Vattenkommitten INFO

2018-03-20 Kommittéer/Soprum/Toavärdar/ 1:a soptömning 2018

2018-03-13 Grannsamverkan Info/Kontaktombud

2018-03-13 Kommittéer/Valberedningen/Efterlysning

2018-03-10 Grannsamverkan Info

2018-02-22 Styrelsen/Styrelsen INFO/Driftavgift

2018-02-20 Styrelsen/Styrelsen INFO/Årsmöte

2018-02-20 Trafikverket

2018-02-18 Grannsamverkan Info/Inbrott hos närboende

2018-02-07 Grannsamverkan Info

2018-02-08 Medlemsregister/Ny medlemslista

2018-01-03 Grannsamverkan Info/Våra brevlådor i Granby 

Ansvarig för hemsidan: I första hand I Öhrling stuga 86. I andra hand M Olsson stuga 4.