Välkommen till Granby Lissma samfällighetsförenings hemsida

 

 2019-12-12 -  Medlemsregister/Ny medlemslista 2019-12-12

2019-12-05 - Styrelsen/Övrig info/Stängda och låsta bommar

2019-12-05 - Styrelsen/Övrig info/Parkering inom området

 2019-11-04 - Kommittéer/Vattenkommittén/ Kranarna skall vara öppna!

2019-11-04 -  Medlemsregister/Ny medlemslista 2019-11-04

2019-10-24 - Kommittéer/Vattenkommittén/Rättelse Vinteröppen toalett 2019/2020 i Granby

2019-10-19 - Kommittéer/Vattenkommittén/Rättelse nr 2 angående vattenavstängning, säsongsavstängningen sker den 26 oktober 2019!

2019-10-06 - Kommittéer/Vattenkommittén/Vinteröppen toalett 2019/2020 i Granby

2019-10-06 -  Medlemsregister/Ny medlemslista 2019-10-06

2019-09-30 -  Medlemsregister/Ny medlemslista 2019-09-30

2019-09-29 - Kommittéer/Servicekommittén/ Underhållsansvariga/Påminnelse om underhållsarbete 2019-10-05

2019-09-29 - Styrelsen/Stämmoprotokoll ek för/Protokoll från extra stämma i Granby Koloniträdgårdsförening ek. för.

2019-09-27 - Styrelsen/Övrig Info/Påminnelse angående trädgårdsavfall

2019-09-20 - Blanketter/Blankett för utskrift, fullmakt till ombud på extra stämma 2019-09-29 i Granby Koloniträdgårdsförening Ek. För.

2019-09-20 - Styrelsen/Extra stämma handlingar/2019/Kallelse till extra stämma i Granby Koloniträdgårdsf. ek. för. den 29 september 2019 kl. 11:00 på Dansbanan. 

2019-09-19 - Medlemsregister/Ny medlemslista 2019-09-19

2019-09-14 - Medlemsregister/Ny medlemslista 2019-09-14

2019-09-14 - Kommittéer/Soprum/toavärdar/Sista soptömning 2019

2019-09-08 - Kommittéer/Servicekommittén/Underhållsansvariga/Sista underhållsarbetet är flyttat till 2019-10-05- 
2019-09-02  - Styrelsen/Driftavgift/Påminnelse om driftavgift per 2019-09-30

2019-08-21 - Diverse/Orienteringstävling uppe vid Näset/Torpet

2019-08-16 - Kommittéer/Servicekommitten/Underhållsansvarig/Påminnelse om underhållsarbete Söndag 2019-08-25 kl 09:00-12:00

2019-08-11 - Kommittéer/Vattenkommitten/Rättelse angående 1:ans toahus

2019-08-10 - Kommittéer/Vattenkommitten/1:ans toahus är helt avstängt

2019-08-06 - Grannsamverkan Info/Rapport från polisen i Huddinge

2019-07-26 - Medlemsregister/Ny medlemslista 2019-07-26

2019-07-20 - Medlemsregister/Ny medlemslista 2019-07-20

2019-07-15 - Grannsamverkan Info/Rapport från polisen i Huddinge

2019-07-09 - Medlemsregister/Ny medlemslista 2019-07-09

2019-07-08 - Påminnelse om utlåning av stora parkeringen till Hellas 2019-07-09 kl. 10:00 - 20:00, se Styrelsen/Övrig info 2019-06-26

2019-07-07 - Kommittéer/Vattenkommittén/3:ans handikapptoalett har fått varmvatten

2019-07-05 - Kommittéer/Vattenkommittén/Duscharna är öppna igen

2019-07-02 - Kommittéer/Vattenkommittén/Handikapptoaletten i 1:an är åter öppen

2019-07-01 - Kommittéer/Vattenkommittén/Vattnet är nu på igen

2019-06-30 - Medlemsregister/Ny medlemslista 2019-06-30

2019-06-30 - Kommittéer/Vattenkommittén/Det finns inget vatten längre i ledningarna!

2019-06-30 - Kommittéer/Vattenkommittén/Vattnet är nästan helt slut!

2019-06-26 - Styrelsen/Övrig Info/Utlåning av stora parkeringen till Hellas 2019-07-09

 

2019-06-23 - Medlemsregister/Ny medlemslista 2019-06-23

2019-06-25 - Styrelsen/Protokoll/Årsmötesprotokoll 2019

2019-06-13- Kommittéer/Vattenkommittén/Bevattningsvatten

2019-06-11 - Grannsamverkan Info/Rapport från polisen i Huddinge

2019-06-09 - Kommittéer/Vattenkommittén/Vattnet börjar sina!

2019-06-09 - Styrelsen/Nycklar/Sliten toalettnyckel

2019-06-09 - Styrelsen/Nycklar/Extra toalettnyckel och/eller extra grindnyckel finns att köpa

2019-06-04 - Diverse/Tidningsartikel med bilder om Granby