Välkommen till Granby Lissma samfällighetsförenings hemsida

 

 

 

OBS! Efter datum på meddelandet, inom parentes, kan du se under vilken flik meddelandet kan läsas i sin helhet! På denna sida visas endast rubriken!

 

2021-06-14 - (Styrelsen/Städschema Toa o duschrum) Rättelse Städschema för toaletter och duschrum 2021

2021-06-11 - (SRV-återvinning) OBS! SRV - Jordbro återvinning har ändrade öppettider tillfälligt under veckorna 2021-24 - 2021-33

2021-06-10 - (Kontaktlista) Ny kontaktlista 2021-06-10

2021-06-09 - (Styrelsen/Handlingar årsmöte/2021) Valberedningens förslag till stämman 2021

2021-06-04 - (Kontaktlista) Ny kontaktlista 2021-06-03 

2021-06-04 - (Styrelsen/Handlingar årsmöte/2021) Handlingar till årsmötet 2021

2021-06-01 - (Kommittéer/Vattenkommittén/Vattenprov) Resultat av vattenprover från brunnen vid Hellas och i skogen

2021-05-23 - (Kontaktlista) Ny kontaktlista 2021-05-23 

2021-05-23 - (Styrelsen/Mailadress, Org.nr. o Bg-nr) Obs!! Ännu en ny mailadress

2021-05-11 - (Kommittéer/Soprum - Toavärdar) 5:ans toalett är nu utrustad med en Bajamaja

2021-05-07 - (Styrelsen/Årsmöte) Ang. kommande årsmöte 2021

2021-05-06 - (Kommittéer/Soprum - Toavärdar) Hämtning av hållare till matavfallspåse och/eller matavfallspåsar 2021-05-08

2021-05-04 - (Kommittéer/Soprum - Toavärdar) Idag öppnar Granbys miljöstation i 1:ans sophus

2021-04-27 - (Styrelsen/Övrig Info) Trivseldag lördagen den 8 maj!

2021-04-27 - (Kommittéer/Soprum - Toavärdar)  5:ans toalett avstängd på obestämd tid

2021-04-26 - (Kommittéer/Vattenkommittén) Viktigt meddelande: En stor oidentifierad läcka orsakar brist på vatten!

2021-04-23 - (Kommittéer/Vattenkommittén) Vattnet sätts på i Granby 2021-04-24

2021-04-18 - (Kommittéer/Soprum - Toavärdar) 3:ans, 4:ans och 5:ans soprum öppnar lördagen den 24 april 2021

2021-04-18 - (Styrelsen/Övrig Info) När du kör in i området använd närmaste infart till din stuga

2021-04-14 - (Kommittéer/Vattenkommittén) Stäng av alla kranar vid och inne i huset!

2021-04-11 - (Diverse) Två inbrott och ett inbrottsförsök i Granby

2021-04-10 - (Styrelsen/Städschema toa och duschrum) Städschema för toaletter och duschrum 2021

2021-04-10 - (Kontaktlista) Ny kontaktlista 2021-04-10

2021-04-09 - (Styrelsen/Övrig info) Arbetet med våra gemensamma vägar kommer att pågå minst tom 2021-04-12 och kanske tom 2021-04-13

2021-04-05 - (Styrelsen/Övrigt) 2021-04-08 – 2021-04-09 ev. något längre skall vägarna i Granby vara utan hinder p.g.a. underhåll!

2021-03-10 - (Kontaktlista) Ny kontaktlista 2021-03-10 

2021-03-05 - (Styrelsen/Driftavgift) Rättelse - Påminnelse om betalning av driftavgift per 2021-03-31!

2021-02-26 - (Kontaktlista) Ny kontaktlista 2021-02-26 

2021-02-08 - (Styrelsen/Mailadress, Bg-nr,Org.nr) Obs!! Ny mailadress "granbylissma@outlook.com"

2021-02-08 - (Styrelsen/Årsmöte) Påminnelse om sista datum för motioner till kommande årsmöte till den nya mailadressen

2021-02-08 - (Styrelsen/Driftavgift) Påminnelse om betalning av driftavgift per 2021-03-31!

2021-02-05 - (Tvärförbindelse Södertörn) Angående utskick från Trafikverket till alla fastighetsägare i Granby gällande väg 259

2021-02-05 - (Styrelsen/Årsmöte) Påminnelse om sista datum för motioner till kommande årsmöte

2021-01-21 - (Kontaktlista) Ny kontaktlista 2021-01-21 

2020-12-03 - (Skommandetyrelsen/Övrig info) OBS - Bommarna i Granby skall vara låsta dygnet runt under tid som vattnet är avstängt!

​2020-12-03 - (Kontaktlista) Ny kontaktlista 2020-12-03

2020-11-11 - (Kommittéer/Soprum-Toavärdar) Sopor i 1:ans soprum

​2020-11-11 - (Kontaktlista) Ny kontaktlista 2020-11-11

2020-11-04 - (Kontaktlista) Ny kontaktlista 2020-11-04

2020-10-25 - (Kontaktlista) Ny kontaktlista 2020-10-25

2020-10-19 - (Kommittéer/Vattenkommittén) Total vattenavstängning säsongen 2020!

2020-10-05 - (Kommittéer/Vattenkommittén) Påbörjan av vattenavstängning för säsongen 2020

2020-10-04 - (Kontaktlista) Ny kontaktlista 2020-10-04

2020-09-24 - (Kommittéer/Vattenkommittéen) Kommande vattenavstängning samt inbjudan till information

2020-09-21 - (Kontaktlista) Ny kontaktlista 2020-09-21

2020-09-17 - (Kommittéer/Soprum-Toavärdar) Sista soptömning 2020

2020-09-09 - (Kontaktlista) Ny kontaktlista 2020-09-09

2020-09-04 - (Kommittéer/ Srvicekommitté/ Underhållsansvarig) Trivseldag 2020-09-26 kl 12:30

2020-09-01 - (Kontaktlista) Ny kontaktlista 2020-09-01

2020-08-28 - (Styrelsen/Driftavgift) Påminnelse om driftavgift per 2020-09-30!

2020-08-22 - Kontaktlista/ Ny kontaktlista 2020-08-22

2020-08-10 - Styrelsen/Övrig info/ En vädjan från styrelsen!

2020-08-10 - Kommittéer/Soprum-Toavärdar/ Soprummet i 1:an är åter stängd pga. överfyllda kärl!

2020-08-04 - Kommittéer/Soprum-Toavärdar/ 1:ans båda toaletter är avstängda

2020-08-03 - Styrelsen/Övrig info/ Styrelsens och alla medlemmars tack!

2020-07-23 - Kontaktlista/ Ny kontaktlista 2020-07-23

2020-07-21 - Kommittéer/Vattenkommittén/ HJÄLP, arbetskraft eftersökes!

2020-07-09 - SRV-återvinning/ SRV Återvinning tillfälligt ändrade öppettider

2020-07-06 - Kontaktlista/ Ny kontaktlista 2020-07-06

2020-06-22 - Kommittéer/Soprum/Toavärdar/ Soprummet i 1:an är stängd pga. överfyllda kärl!

2020-06-19 - Styrelsen/Protokoll/ 2020-06-19 - Ang årsmötesprotokoll 2020-06-13

2020-06-16 - Kommittéer/Soprum/Toavärdar/  Sopbehållarna är tömda idag den 16 juni 2020 i stället för i morgon onsdag

2020-06-16 - Kommittéer/idrottsledare/ Fotbollsmatch och Bingo lördagen den 19 juni kl. 13:00

2020-06-06 - Kommittéer/Servicekommittén/Maskin-kommittén/ Meddelande till dig som har bil på stora infartsparkeringen i Granby

2020-06-05 - Kontaktlista/ Ny kontaktlista 2020-06-05

2020-06-04 - Kontaktlista/ Ny kontaktlista 2020-06-04

2020-06-03 - Styrelsen/Övrig info/ Sabotage?

2020-05-28 - Styrelsen/Handlingar till årsmötet/2020/ Kallelse, Förslag till dagordning samt Verksamhetsberättelse

2020-05-23 - Kommittéer/Vattenkommittén/Vattnet är nu tillsvidare på som vanligt!

2020-05-20 – Styrelsen/Övrig info/Efterlysning!

2020-05-14 - Kommittéer/Vattenkommittén/Information angående vattenläckan

2020-05-14 - Styrelsen/Övrig info/Vägarna i Granby skall vara utan hinder 2020-05-15 p.g.a. underhåll!

2020-05-05 - Diverse/Problem med skadedjur i Granby!

2020-05-01 - Styrelsen/Protokoll/Information från styrelsen ang. årsmöte, underhållsarbete, toaletthusen, vägarna och inbetalda avgifter.

2020-04-29 - Kommittéer/Vattenkommittén/Viktigt meddelande: En stor oidentifierad läcka orsakar brist på vatten!

2020-04-28 - Kommittéer/Vattenkommittén/Viktigt meddelande: T-koppling nyinstallerad till fastighet är avklippt!

2020-04-25 - Kommittéer/Soprum/Toavärdar/Soprummet i 1:an är stängd pga. överfyllda kärl!

2020-04-23 - Kommittéer/Vattenkommittén/Vattnet ut i området är fortfarande avstängt!

2020-04-22 - Kommittéer/Vattenkommittén/Vattnet ut i området är avstängt pga. okänt problem!

2020-04-19 - Kommittéer/Vattenkommittén/Vattnet sätts på i Granby 2020-04-21!

2020-04-07 - Kommittéer/Vattenkommittén/Meddelande från Vattenkommittén!

2020-04-03 - Styrelsen/Städschema för toaletter och duschrum/Städlista dusch och toaletter 2020

2020-03-27 - Granbys stadgar/Granby Lissma Samfällighetsförenings stadgar ver 2 gällande från 2019-05-25

2020-03-19 - Kommittéer/Vattenkommittén/Stäng av alla kranar vid och inne i huset!

2020-03-18 - Medlemsregister/Ny medlemslista 2020-03-18

2020-03-10 - Styrelsen/Årsmöte/Påminnelse om sista datum för motioner

2020-03-01 - Styrelsen/Driftavgift/Påminnelse om driftavgift per 2020-03-31

2020-02-16 - Styrelsen/Övrig info/Utlåning av stora parkeringen till Hellas 2020-03-21

2020-01-18 - Styrelsen/Protokoll/Viktig information från styrelsen! Se Pdf.fil daterad 1_1-2020-01-14