Välkommen till Granby Lissma Samfällighetsförenings hemsida!

 

2017-08-18 Se information under "Lånemaskiner" släpkärra.

2017-08-17 Se meddelande under "Styrelsen/Styrelsen INFO/Driftavgift".

2017-08-10 Se meddelande under "Kommitteer/Vattenkommitten INFO".

2017-07-28 Se meddelande under "Kommitteer/Underhållsansvariga INFO".

 

Ansvarig för hemsidan: I första hand I Öhrling stuga 86. I andra hand M Olsson stuga 4.