Välkommen till Granby Lissma Samfällighetsförenings hemsida!

 

2018-02-22 Styrelsen/Styrelsen INFO/Driftavgift

2018-02-20 Styrelsen/Styrelsen INFO/Årsmöte

2018-02-20 Trafikverket

2018-02-18 Grannsamverkan Info/Inbrott hos närboende

2018-02-07 Grannsamverkan Info

2018-02-08 Medlemsregister/Ny medlemslista

2018-01-03 Grannsamverkan Info/Våra brevlådor i Granby 

2017-11-20 Grannsamverkan Info/Vit kombi

2017-10-24 Trafikverket

2017-10-25 Grannsamverkan Info/Inbrott

2017-10-15 Styrelsen/Styrelsen INFO, Grindarna i Granby

2017-10-12

Styrelsen/Styrelsen INFO

Styrelsen/Styrelsen INFO/Trädfällning

Grannsamverkan INFO

Trafikverket - inbjudan

2017-10-04 Styrelsen/Styrelsen INFO.

2017-09-30 Se Grannsamverkan Info.

2017-09-22 Kommittéer/Vattenkommittéen INFO/Vattenavstängning.

2017-09-22  Kommittéer/Soprum/Toavärdar/ Sophämtning. 

2017-09-15 Styrelsen/styrelsen INFO/Trädfällning

2017-09-15 Trafikverket angående Södertörnsleden. Förtydligande.

2017-09-12 Se ytterligare förtydligat meddelande under "Styrelsen/Styrelsen INFO/Driftavgift".

2017-09-05 Eldningsvecka för hösten i Granby är 2017-10-14 -- 2017-10-22. 

2017-09-05 Se information under "Lånemaskiner" släpkärra.

2017-08-27 Se meddelande under "Kommitteer/Vattenkommitten INFO".

2017-07-28 Se meddelande under "Kommitteer/Underhållsansvariga INFO".

 

Ansvarig för hemsidan: I första hand I Öhrling stuga 86. I andra hand M Olsson stuga 4.