2019-01-07 - Medlemsregister/Medlemslista 2019-01-07

2019-01-05 - Grannsamverkan Info/Rapport från polisen i Huddinge 2019_Januari

2019-01-04 - Medlemsregister/Medlemslista 2019-01-04

2018-12-08 - Medlemsregister/Medlemslista 2018-12-08

2018-12-08 - Grannsamverkan Info/Rapport från polisen i Huddinge 2018 DEC

2018-12-01 - Medlemsregister/Medlemslista 2018-12-01

2018-11-30 - Trafikverket/Granby Lissma samfällighetsförenings synpunkter på Tvärförbindelsen Södertörn med ref.nr. "TRV 2017/27"

2018-11-21 - Trafikverket/Eventuella synpunkter på Trafikverkets förslag gällande väg 259

2018-11-20 - Trafikverket/Dokumentation från samrådsmöten angående Tvärförbindelsen Södertörn (väg 259)

2018-10-24 - Medlemsregister/Medlemslista 2018-11-07

2018-11-04 - Grannsamverkan Info/Rapport från polisen i Huddinge/NOV 2018

2018-10-24 - Grannsamverkan Info/Varning från polisen i Huddinge! 

2018-10-24 - Medlemsregister/Medlemslista 2018-10-24

2018-10-17 - Kommittéer/Vattenkommittén Info/Vinteröppen toalett i Granby 

2018-10-17 - Medlemsregister/Medlemslista 2018-10-17

2018-10-08 - Medlemsregister/Medlemslista 2018-10-08

2018-10-08 - Grannsamverkan Info/Rapport från polisen i Huddinge/OKT 2018

2018-10-02 - Håll ögonen på män som går/åker runt i området som vill sälja byte av takpannor

2018-09-29 - Kommittéer/Vattenkommittén/Vattenkommittén INFO/Vattnet stängs av den 14 oktober 2018

2018-09-25 - Kommittéer/Soprum/Toavärdar/Sista soptömning 2018

2018-09-25 - Medlemsregister/Medlemslista 2018-09-25

2018-09-22 - Medlemsregister/Medlemslista 2018-09-22

2018-09-13 - Kommittéer/Underhållsansvariga/Underhåll-sansvariga INFO/Efterlysning till underhållsarbetet 2018-09-16

2018-09-13 - Lånemaskiner/Ny information om föreningens släpkärra

2018-09-08 - Styrelsen/Styrelsen INFO/Driftavgift/Lån av släpkärra och betalning 

2018-09-08 - Medlemsregister/Medlemslista 2018-09-08

2018-09-08 - Grannsamverkan Info/Konstigt beteende

2018-09-08 - Grannsamverkan Info/Rapport från polisen i Huddinge/Sept 2018

2018-09-04 - Kommittéer/Underhållsansvariga/Under-hållsansvariga INFO/Nästa underhållsarbete den 16 september kl 09:00 - 12:00, OBS! ändrat datum

2018-09-03 - Styrelsen/Styrelsen INFO/Björns trädgård och utströdda leksaker

2018-09-02 - Styrelsen/Styrelsen INFO/Driftavgift/Driftavgift per 2018-09-30

2018-08-31 - Kommittéer/ Vattenkommittén/Vattenkommittén INFO/ Brunnen i Björns trädgård

2018-08-31 - Medlemsregister/Medlemslista 2018-08-31

2018-08-28 - Medlemsregister/Medlemslista 2018-08-28

2018-08-27 - Medlemsregister/Medlemslista 2018-08-27

2018-08-25 - Styrelsen/Styrelsen INFO/Pumpen och rören i Björns trädgård

2018-08-25 - Styrelsen/Styrelsen INFO/Protokoll/

Sammandrag från Protokoll vid Styrelsemöte 2018-08-11 i Granby Lissma Samfällighetsförening

 2018-08-20 - Styrelsen/Styrelsen INFO/Protokoll/1_Årsmötesprotokoll Granby Lissma Samfällighetsförening 2018-05-26

2018-08-19 - Kommittéer/Vattenkommitten/Vattenkommitten INFO/Duscharna

2018-08-17 - Kommittéer/Underhållsansvariga/Underhållsansvariga INFO/Nästa underhållsarbete den 25 augusti kl 09:00 - 12:00

2018-08-09 Kommittéer/Vattenkommittén/Vattenkommittén INFO/-Arbetskrafthjälp behövs den 18 augusti 2018 kl 10:00

2018-08-09 Kommittéer/Vattenkommittén/Vattenkommittén INFO/-Duscharna kommer att öppnas på prov

2018-07-30 - Styrelsen/Styrelsen INFO/Reviderad information angående en på- och avstängningskran för varje stuga

2018-07-30  Grannsamverkan INFO/Rapport från polisen i Huddinge

2018-07-23 - Styrelsen/Styrelsen INFO/En på- och avstängningskrav för varje stuga

2018-07-18 Kommittéer/Vattenkommittén/Vattenkommittén INFO/Viktig information om vattnet

 2018-07-16 Kommittéer/Vattenkommittén/Vattenkommittén INFO/kl 16:04 Allt vatten är nu slut varför det stängs av helt tills vidare

2018-07-15 Kommittéer/Soprum/Toavärdar/Toahus 4 har öppna toaletter under vattenavstängning

2018-07-14 Kommittéer/Vattenkommittén/Vattenkommittén INFO/Ändrad tid för 

2018-07-11 Kommittéer/Vattenkommittén/Vattenkommittén INFO/Vattnet stängs av på nätterna fr o m idag

 2018-07-11 Grannsamverkan INFO/Rapport från polisen

2018-07-08 Styrelsen/Styrelsen INFO/Hundbajspåsar i Hellas soptunna

2018-07-06 Kommittéer/Vattenkommittén/Vattenkommittén INFO/Duscharna är öppna idag (6/7) till kl 15:00

2018-07-02 Kommittéer/Vattenkommittén/Vattenkommittén INFO/Duscharna är stängda tills vidare

2018-07-02 Styrelsen/Styrelsen INFO/Hellas kommer att låna vår stora parkering den 10 juli 2018

2018-07-02 Styrelsen/Styrelsen INFO/Husdjur är inte tillåtna i våra gemensamma duschrum och toaletter

 

Ansvarig för hemsidan: I första hand I Öhrling stuga 86. I andra hand Ylva Carlheimer stuga 44.